0

ม่านม้วนแบบดิมเอ้าท์ (Dimout)

 สามารถกันแสงได้ 30-70% มีลักษณะทอแน่นและเนื้อบาง มองจากภายนอกจะเห็นเพียงเงาเท่านั้น ไม่สามารถมอง

ทะลุผ่านเหมาะกับห้องส่วนตัวที่ต้องการให้มีแสงบ้าง