0

มู่ลี่ไม้บาสวูด รุ่นสแปนิช

มู่ลี่ไม้บาสวูดสแปนิช  ทำมาจากไม้บาสวูดเกรดคุณภาพ นำมาผ่านขั้นตอนการอบไม้ เพื่อป้องกันการ

ขยายตัวของเนื้อไม้ และนำไม้ที่ผ่านการคัดเลือกมาเข้าระบบพิมพ์ลายไม้ด้วยเครื่องจักรภายใต้มาตรฐาน

ของประเทศสเปน และมีการ เคลือบสาน UV PROTECTION  ทำให้มีลายไม้ที่สวยงาม อีกทั้งมีอายุการ

ใช้งานที่ยาวนาน